За Инвеститори

Музикално училище Мелодия

500+

ученици през 2020 г

4000+

проведени уроци през 2020 г